Mască individuală la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI
Pe site-ul Primăriei Municipiului Rădăuţi găsim anunţul privind modalitatea de prelungire a contractelor de închiriere ANL pentru chiriaşii cărora le vor expira curând, contractul.
Conform dispoziţiilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prelungirea contractelor de închiriere se face pe o perioadă de un an, la toate prelungirile succesive ale contractului de închiriere, în următoarele condiţi :
  • Prin recalcularea chiriei, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;
  • Prin păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.
Actele necesare pentru prelungirea contractelor de închiriere sunt :
  • Cerere scrisă pentru prelungirea contractului de închiriere ;
  • Carte de identitate în copie ( titular contract, soţ/soţie )- dacă au survenit modificări;
  • Certificate de naştere/carte de identitate copii ( în copie ) – dacă este cazul;
  • Adeverinţă de la locul de muncă pentru fiecare membru al familiei care realizează venituri, cu venitul net realizat în ultimele 12 luni;
  • Dovada de la Serviciul Taxe şi Impozite din care să rezulte că nu se înregistrează datorii la plata chiriei;
  • Declaraţie notarială pentru titularul contractului de închiriere, soţul/soţia acestuia şi /sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia ( după caz, unde există ) din care să reiasă că nu au dobândit o locuinţă în proprietate şi /sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care deţine locuinţa actuală sau în localităţile în care a fost exstinsă cuprinderea teritorială, după caz.
Persoanele care trebuie să-şi prelungească contractele trebuie să se prezinte la Primăria Municipiului Rădăuţi, cu cel puţin 30 de zile, înainte de expirarea contractului.
Aici adresa cu actele necesare şi modelul cererii de prelungire a contractului:
http://primariaradauti.ro/wp-content/uploads/2019/09/DOC005-1.pdf
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here