Mască individuală la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI
Marţi, 10 septembrie 2019, începând cu orele 10.00 va avea loc în Sala de Şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, Şedinţă Extraordinară.
PROIECTUL ORDINII DE ZI, al şedinţei extraordinare a consiliului local din data de 10.09.2019
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării cu EGGER ROMÂNIA SRL în vederea
amplasării de către aceasta în municipiul Rădăuți – Parcul I, a unui ecran cu led-uri care să
afişeze valorile emisiilor de formaldehidă înregistrate de fabrica acesteia din municipiul
Radauţi – iniţiator viceprimar Bogdan-Andrei Loghin;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 222 din 24.11.2016 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuţi şi o persoană juridică, în vederea derulării activităţii de capturare şi predare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuţi –iniţiator primar Nistor Tatar;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor
tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea de iluminat public pe str. Andronic Motrescu şi str. Merilor» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava-iniţiator primar Nistor Tatar;
Diverse:
1. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 262/P/10 din 12.08.2019, înregistrată la registratura Consiliului Local sub nr. 99.031/04.09.2019
2. Adresa nr. 1198/188 din 22.08.2019 a Camerei de Conturi Suceava, însoţită de Decizia nr. 24/188 din 21.08.2019 şi Raportul nr. 11.604/31.07.2019, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi sub nr. 13140/28.08.2019;
3. Adresa nr. 1184/184/1371/48 din 22.08.2019 a Camerei de Conturi Suceava, însoţită de Decizia nr. 26/48/3 din 21.08.2019 şi Raportul nr. 11.521/30.07.2019, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi sub nr. 13139/28.08.2019;
4. Adresa nr. 1179/179/1685/59 din 22.08.2019 a Camerei de Conturi Suceava, însoţită de Decizia nr. 54/59/4 din 21.08.2019 şi Raportul nr. 11.440/29.07.2019, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi sub nr. 13142/28.08.2019;
5. Adresa nr. 1185/185/1610/53 din 22.08.2019 a Camerei de Conturi Suceava, însoţită de Decizia nr. 45/53/4 din 21.08.2019 şi Raportul nr. 11.525/30.07.2019, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi sub nr. 13219/29.08.2019.
                                                                                                         PRIMAR,
                                                                                                                   Nistor Tatar
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Marinică SOFRONI
Mulţumim domnişoarei Bianca Cepil, purtătoarea de cuvânt a Primăriei municipiului Rădăuţi, pentru invitaţie şi informaţiile oferite
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here