În perioada 1-30 august, la nivel naţional se desfăşoară o inspecţie şi analiză de risc, bazată pe situaţia şcolară a elevilor din învăţământul gimnazial, de la înscrierea în clasa a V-a în anul şcolar 2015-2016 şi până la susţinerea evaluării naţionale în anul şcolar 2018-2019

 

Inspecţia este derulată de M.E.N. şi este coordonată la nivelul judeţului Suceava de către inspectorul şcolar general.

Inspecţia este realizată de către experţii Corpului de control ai M.E.N. în colaborare cu inspectorii şcolari din cadrul ISJ Suceava, desemnaţi pentru această verificare.

Obiectivele activităţii de inspecţie sunt:

  • Prevenirea excluziunii şcolare a elevilor din unităţile de învăţământ unde rata de neparticipare la examenele naţionale depăşeşte media pe ţară;
  • Reducerea/remedierea erorilor în documentele şcolare gestionate de unităţile de învăţământ;
  • Identificarea grupurilor defavorizate de elevi care sunt în risc de abandon şcolar.

În prima săptămână au fost inspectate un număr de 70 de unităţi şcolare, din cele 212 propuse, iar documentele rezultate au fost transmise la M.E.N., Direcţia Inspecţie Şcolară şi Evaluare. La finalul perioadei de inspecţie, se va întocmi un raport care va cuprinde informaţii privind respectarea prevederilor legale referitoare la responsabilitatea întocmirii, modificării, eliberării şi anulării documentelor şcolare de către personalul didactic care are în fişa postului atribuţii în acest sens, dar şi concluzii, sugestii ale inspectorilor şcolari pentru remedierea problemelor/dificultăţilor existente la nivelul unităţilor de învăţământ. Raportul va fi însoţit de un plan de remediere a disfuncţiilor.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here