Prin Hotărârea nr. 363/30 mai 2019, Guvernul României a aprobat repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației Naționale pe anul 2019, pentru finanțarea unor lucrari de amenajare a unor grupuri sanitare și asigurarea cu utilitati a acestora. Condițiile de acordare a finanțării sunt  următoarele:

  • unitatea de învățământ să fie cuprinsă în rețeaua școlară,
  • unitatea de învățământ să nu fie propusă pentru comasare astfel încât sa fie desființată locația unde se vor realize lucrările de investiții pe o perioadă de cel puțin 8 ani,
  • să se țină cont de starea tehnica a cladirii (să nu fie propusă spre demolare în următorii 8 ani),
  • imobilele în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar trebuie să fie înscrise în domeniul public local în administrarea consiliului local (să nu fie închiriate, concesionate),
  • imobilele nu trebuie să faca obiectul unei revendicări sau litigiu,
  • să nu fie cuprinse în alte programe de finanțare pentru acest tip de lucrări,
  • pentru unitățile care funcționează cu efective reduse de elevi se va ține seama dacă, în conformitate cu OMEN nr. 5235/2018, vor fi supuse procesului de organizare și din cauza neîncadrării în costul standard per elev, elevii/copiii vor fi mutați la școala de centru, luându-se în calcul posibilitatea de dotare cu microbuze școlare.

Potrivit IŞJ, din lista de 76 de unități de învățământ care dețin grupuri sanitare fără apă curentă și fără canalizare, 29 au prevăzute sume prin HG 363/2019 iar 47 de unități se încadrează în alte forme de finanțare sau condiții, după cum urmează: 30 de unități sunt cuprinse în programe de reabilitare PNDL I și II, 6 unități sunt cuprinse în programe de reabilitare cu finanțare de la UAT-uri, 1 unitate este cuprinsă într-un program REGIO, 3 unități sunt propuse pentru demolare, 1 unitate este propusă pentru desființare și 6 unități funcționează în spații închiriate.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here